Our Contacts

I O M I C

  ภาคตะวันออก - Eastern

Company Name โปรแขก
Address บ้านสวนปาล์มไดร์ฟกอล์ฟ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel 081-333-5415
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Kanjana Golf (คุณกาญจนา)
Address 18/16 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel 081-865-8139
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Golf Pit Pro Shop (คุณนัท)
Address 111/10 หมู่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel 089-134-9784
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Fitting Golf Co., Ltd. (คุณแว่น)
Address 3/15 ม.6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel 081-781-4675
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Pattaya City Golf (คุณไพโรจน์)
Address 15/14 หมู่ 6 ถนนพัทยา 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel 038-416-909-11
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Golf Club Fitting & Repair Co., Ltd.
Address 53/1 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Tel 038-616-6664, 087-938-4164
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Smiley Golf
Address 165/111 Moo 10 T.Surasak A,Sriracha Chonburi 20110
Tel 086-106-2529
Fax -
Email -
Website -
   
Company Name Pro Pae
Address 11/25 Moo.6 Tambon Bang Pra, Sri- Ra cha Chonburi 20110
Tel 038-342-475, 081-562-0600
Fax -
Email -
Website -